Lojalumo programa

lojalumo kortelė lojalumo kortelė

Lojalumo programa

Privalumai klientams su JOGLĖ lojalumo kortele

20 %

Nuolaida drabužių ir namų tekstilės valymui.

15 %

Nuolaida odinių ir kailinių gaminių valymui.

30 %

Gimtadienio nuolaida drabužių ir namų tekstilės valymui.

5 %

Nuolaida prekėms.

Programos dalyvio Privalumai netaikomi:

VIP paslaugoms, avalynės, kilimų, žaliuzių, pūkų ir plunksnų, rankinių, lagaminų, vaikiškų vežimėlių ir kėdučių valymui, gaminių taisymui. Gimtadienio nuolaida netaikoma: VIP paslaugoms, avalynės, odinių ir kailinių gaminių, kilimų, žaliuzių, pūkų ir plunksnų, rankinių, lagaminų, vaikiškų vežimėlių ir kėdučių valymui, gaminių taisymui. Nuolaidos nesumuojamos. Ši lojalaus kliento kortelė galioja visuose švarumo centruose „Joglė“ Vilniuje ir Alytuje.

Visą informaciją apie lojalaus kliento nuolaidų kortelės įsigijimo sąlygas Jums suteiks švarumo centro „Joglė“ darbuotojai arba kreipkitės telefonu +37062011177 ar el.paštu lojalumas@jogle.lt

JOGLĖ lojalumo kortelės įsigijimas

Susidomėjote ir norite tapti išskirtiniu mūsų klientu? Tai padaryti labai paprasta!

Užsukite į bet kurį Joglė priėmimo centrą Vilniuje ar Alytuje ir pasirinkite Jums patogiausią kortelės įsigijimo būdą.

  • Lojalūs mūsų klientai gali pasikeisti turimą LAISVALAIKIS JOGLĖ kortelę į naują. Jokio mokesčio, dar daugiau naudos nuo pat pirmo karto!
  • Apdairiems siūlome apsilankyti Joglė švarumo centruose ir pateikti mums patvirtinimą, kad įsigijote prekių ar paslaugų už 150 € ir daugiau. Kortelę gausite nemokamai ir galėsite iš karto ja naudotis;
  • Nekantraujantiems siūlome įsigyti naująją Joglė lojalumo kortelę už 30 € ir iškarto galėsite naudotis teikiamais privalumais! Pajausk išskirtinumą nuo pat pirmo karto!

JOGLĖ lojalių klientų programos taisyklės

Registruodamiesi dalyvauti JOGLĖ lojalių klientų programoje, Jūs patikite UAB „Joglė LT“ savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti Privatumo politikoje ir JOGLĖ lojalių klientų programos Taisyklėse numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su lojalių klientų Programos Taisyklėmis, Privatumo politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės dalyvauti JOGLĖ lojalių klientų programoje, kadangi negalėsime užtikrinti Programos veikimo, negalėsime Jums suteikti Programos privalumų.

Šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek JOGLĖ lojalių klientų programos Taisyklės, tiek Privatumo politika gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.

1. Taisyklėse vartojami terminai

1.1. JOGLĖ – UAB „Joglė LT“, Juridinio asmens kodas: 110547862, buveinės adresas: Miškininkų g. 14, LT-62001 Alytus, Tel. +37062011177, El. paštas: info@jogle.lt.

1.2. Anketa – informacinė forma, užpildoma norint dalyvauti JOGLĖ lojalių klientų Programoje. Ji patvirtina kliento pageidavimą tapti šios Programos dalyviu. Anketoje nurodomi Programos dalyvio asmens duomenys, kurie reikalingi, norint patvirtinti Programos dalyvio registraciją ir suteikti jam galimybę naudotis visais Programos Privalumais.

1.3. Kortelė – JOGLĖ lojalių klientų programos dalyviui išduota kortelė.

1.4. Taisyklės – JOGLĖ lojalių klientų Programos Taisyklės, kuriomis nustatoma Kortelės išdavimo ir naudojimosi tvarka, privaloma visiems JOGLĖ lojalių klientų Programos dalyviams.

1.5. Privalumai – nuolaidos ir kiti specialūs pasiūlymai, prizai, dovanos, kurie suteikiami JOGLĖ lojalių klientų Programos dalyviams.

1.6. Programa – JOGLĖ vykdoma lojalių klientų Programa.

1.7. Programos dalyvis – fizinis asmuo, kuriam JOGLĖ išdavė Kortelę.

2. Bendrosios Programos taisyklės

2.1. Programos Taisyklės galioja apsiperkant ir naudojantis paslaugomis JOGLĖ priėmimo centruose Vilniaus ir Alytaus miestuose.

2.2. Programos dalyvis sutinka su tuo, kad JOGLĖ naudotų jo asmens duomenis šiais tikslais: kliento užsakymų vykdymas (vardas, pavardė, mob. tel. nr.); kortelės išdavimas, keitimas ir administravimas (vardas, pavardė, mob. tel. nr., el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, dažniausiai lankomi priėmimo centrai); klientų informavimas (vardas, pavardė, mob. tel. nr., el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, dažniausiai lankomi priėmimo centrai); klientų lojalumo stiprinimas (vardas, pavardė, mob. tel. nr., el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, dažniausiai lankomi priėmimo centrai); rinkos tyrimas ir jos segmentavimas (mob. tel. nr., el. pašto adresas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, dažniausiai lankomi priėmimo centrai); žaidimų, specialių projektų organizavimas (vardas, pavardė, mob. tel. nr., el. pašto adresas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, dažniausiai lankomi priėmimo centrai).

2.3. JOGLĖ įsipareigoja laikytis konfidencialumo, garantuoja asmens duomenų saugumą ir užtikrina, kad jie bus tvarkomi vadovaujantis galiojančiais įstatymais.

2.4. JOGLĖ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama savo svetainėje www.jogle.lt bei informuodama Programos dalyvius elektroniniu paštu. Pastebėjus neatitikimų tarp Taisyklių santraukos, skelbiamų Anketoje ir svetainėje www.jogle.lt, maloniai prašome vadovautis svetainėje skelbiama Taisyklių redakcija.

2.5. Programos taisyklės yra skelbiamos ir su jomis galima susipažinti svetainėje www.jogle.lt ir visuose JOGLĖ priėmimo centruose.

3. Kortelės išdavimo ir naudojimosi taisyklės

3.1. Programos dalyviais gali tapti visi fiziniai asmenys, kuriems sukako 16 metų.

3.2. Kortelės išdavimo mokestis nurodomas šių Taisyklių 4 punkte.

3.3. Programos dalyviui pateikiama Anketa, kurioje yra pateikiama Taisyklių santrauka.

3.4. Pilnai užpildžius ir pasirašius Anketą, susipažinus su Taisyklių santrauka, Kortelė yra aktyvuojama iš karto. Programos dalyviui suteikiama teisė iš karto naudotis Programos teikiamais privalumais. Programos dalyviui nepilnai užpildžius ar nepasirašius Anketos ji laikoma negaliojanti ir nebus saugoma, Programos dalyvio kortelė gali būti neišduota ar užblokuota.
3.5. Įvykdžius Kortelės įsigijimo sąlygas, Programos dalyvis pilnai užpildytą ir pasirašytą Anketą perduoda priėmimo centro JOGLĖ darbuotojui, kuriame buvo išduota Kortelė.

3.6. Vienas asmuo gali užregistruoti tik vieną Kortelę.

3.7. Kortele gali naudotis tik Programos dalyvis. Kortelės negalima perduoti kitiems asmenims. Pažeidus šią taisyklę, JOGLĖ turi teisę atitinkamą Kortelę užblokuoti.

3.8. Jūsų asmens duomenų apsaugą JOGLĖ vertina itin rimtai, todėl prašome Jūsų susipažinti su mūsų Privatumo politika, skelbiama adresu www.jogle.lt.

3.9. Duomenų, kuriuos tvarko JOGLĖ, kategorijos priklauso nuo to, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, tapęs Programos dalyviu. Programos dalyvio duomenys JOGLĖ tvarkomi, siekiant pritaikyti priėmimo centrų JOGLĖ teikiamas paslaugas ir parduodamas prekes pagal Programos dalyvio poreikius, atsakant į užklausas, susisiekiant su Programos dalyviu dėl pateiktų užsakymų paslaugai atlikti, specialiai jam parinktų ir Programos dalyvį galimai galinčių sudominti produktų ir paslaugų, organizuojant prizų žaidimus, skelbiant konkursus, vykdant apklausas ir teikiant kitas aptarnavimo paslaugas. Visi Programos dalyvio asmens duomenys yra tvarkomi laikantis galiojančių įstatymų reikalavimų.

4. Kortelės įsigijimo mokestis

4.1. Naujam Programos dalyviui naują Kortelę galima įsigyti dviem būdais:

4.1.1 Už naujos Kortelės išdavimą mokamas vienkartinis 30 € mokestis.

4.1.2 Programos dalyvis įsigyja iš Joglės prekių ir (arba) paslaugų už 150 € ir daugiau. Pateikus įrodymus, patvirtinančius numatomą surinkti prekių ir (arba) paslaugų sumą, nauja Kortelė Programos dalyviui išduodama nemokamai.

4.2. Esamam Programos dalyviui prarastą Kortelę galima įsigyti šiuo būdu:
Už naujos Kortelės išdavimą, praradus Kortelę, mokamas vienkartinis 3 € mokestis.

4.3. Esamam Programos dalyviui įsigyti naują Kortelę keičiant ją iš ankstesnės lojalumo programos „Laisvalaikis“, galima šiuo būdu:
Keičiant „Laisvalaikis“ lojalumo kortelę į naują Kortelę, kortelė išduodama nemokamai.

4.4. JOGLĖ turi teisę keisti Kortelės išdavimo mokestį ir sąlygas.

5. Privalumų gavimo ir naudojimo Taisyklės

5.1. Programos dalyvis gali pasinaudoti Privalumais, pateikęs priėmimo centro darbuotojui savo Kortelę.

5.2. Programos dalyvis gali naudotis šiais teikiamais Programos Privalumais:

5.2.1. 20% nuolaida drabužių, namų tekstilės valymui;

5.2.2. 15% nuolaida odinių ir kailinių gaminių valymui;

5.2.3. 5% nuolaida prekėms;

5.2.4. 30% Gimtadienio nuolaida drabužių ir namų tekstilės valymui. Vienkartinė nuolaida galioja Programos dalyvio gimimo datos einamąjį mėn., pateikus priėmimo centro darbuotojui gautą sveikinimą iš JOGLĖ (el. paštu arba SMS);

5.2.5. tik Programos dalyviui adresuotais specialiais pasiūlymais.

5.3. Programos dalyvio Privalumai netaikomi: VIP paslaugoms, avalynės, kilimų, žaliuzių, pūkų ir plunksnų, rankinių, lagaminų, vaikiškų vėžimėlių ir kėdučių valymui, gaminių taisymui. Nuolaidos nesumuojamos.

5.4. 5% nuolaida prekėms galioja visuose priėmimo centruose „Joglė“ Vilniuje ir Alytuje, pateikus darbuotojui savo Kortelę, bei registruotiems lojalumo programos dalyviams elektroninėje parduotuvėje www.jogle.lt . 5% nuolaida  suteikiama ne akcijos prekėms.

5.5. Sutikdamas su Taisyklėmis, Privatumo politika, Programos dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti specialiai jam pritaikytus pasiūlymus ir naujienas iš JOGLĖ ir patikimų JOGLĖ partnerių Programos dalyvio pasirinktu tokios informacijos pateikimo būdu: el. laiškais ir (arba) SMS žinutėmis arba kitais būdais kaip nurodyta Privatumo politikoje adresu www.jogle.lt.

5.6. Programos dalyvis bet kuriuo metu gali atsisakyti gauti reklaminius pranešimus ir atšaukti savo sutikimą, informuodamas JOGLĖ el. paštu lojalumas@jogle.lt arba pasirinkęs atsisakymo nuorodą Programos dalyviui atsiųstuose JOGLĖ el. laiškuose. Pažymime, kad toks atsisakymas neturės įtakos kitų paslaugų pagal Programą teikimui.

6. Kortelės praradimas

6.1. Praradęs Kortelę, Programos dalyvis turi pranešti apie tai el. paštu lojalumas@jogle.lt. Pranešant apie Kortelės praradimą, Programos dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir pagal galimybes prarastos Kortelės numerį. Šie duomenys reikalingi Programos dalyvio ir kortelės identifikavimui. Kortelė blokuojama per 3 darbo dienas, gavus pranešimą apie Kortelės praradimą.

6.2. Programos dalyvis gali įsigyti naują Kortelę bet kuriame JOGLĖ priėmimo centre.

6.3. Programos dalyvis pasirinktame priėmimo centre JOGLĖ turi parodyti personalui el. laišką iš gavėjo lojalumas@jogle.lt su patvirtinimu apie prarastą Kortelę.

6.4. Už naujos Kortelės išdavimą mokamas Taisyklių 4.2. punkte nustatyto dydžio mokestis.

6.5. Programos dalyvis turi laikytis visų kortelės išdavimo ir naudojimosi taisyklių, nurodytų šių Taisyklių 3 punkte.

7. Kortelės keitimas

7.1. Norint pasikeisti ankstesnės lojalumo programos „Laisvalaikis“ kortelę, Programos dalyvis turi kreiptis į bet kurį JOGLĖ priėmimo centrą. Programos dalyvis pasirinktame priėmimo centre JOGLĖ turi pateikti personalui ankstesnės lojalumo programos „Laisvalaikis“ kortelę.

7.2. Naujos Kortelės išdavimo mokestis apibrėžiamas šių Taisyklių 4.3. punkte.

7.3. Programos dalyvis turi laikytis visų kortelės išdavimo ir naudojimosi taisyklių, nurodytų šių Taisyklių 3 punkte.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Programos dalyvis privalo Kortelę naudoti atsakingai ir saugoti ją nuo pažeidimų.

8.2. Jei keičiasi Programos dalyvio duomenys, Programos dalyvis privalo apie tai pranešti el. paštu lojalumas@jogle.lt.

8.3. Įstatymų nustatyta tvarka ir apimtimi Programos dalyvis turi teisę gauti informaciją apie JOGLĖ tvarkomus savo asmens duomenis, pateikdamas raštišką prašymą UAB „JOGLĖ LT“, Jasinskio g. 16, Vilnius, LT-03163.

8.4. Dalyvavimas Programoje gali būti sustabdytas Programos dalyvio arba JOGLĖ iniciatyva toliau nurodytais atvejais ir tvarka:

8.4.1. Remiantis Programos dalyvio prašymu, išsiųstu registruotu paštu UAB „JOGLĖ LT“, Jasinskio g. 16, Vilnius, LT-03163.

8.4.2. Remiantis JOGLĖ pranešimu apie Programos stabdymą, ne mažiau kaip prieš 10 dienų paskelbtu svetainėje www.jogle.lt.

8.5. Nutraukus dalyvavimą Programoje, Kortelė blokuojama, Programos dalyvio asmens duomenys saugomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

8.6. JOGLĖ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles, paskelbdama atnaujintą Taisyklių redakciją svetainėje www.jogle.lt. Pastebėjus neatitikimų tarp Taisyklių, skelbiamų Anketoje ir JOGLĖ svetainėje www.jogle.lt, maloniai prašome vadovautis svetainėje skelbiama Taisyklių redakcija. Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2022 06 21.

Artimiausias Joglės priėmimo centras

UŽSISAKYK MŪSŲ NAUJIENAS